Parenje zivotinja i ljudi. 10 životinja koje su romantičnije od ljudi

Neobično ponašanje životinja: Ženke majmuna u seksualnoj interakciji sa jelenima (VIDEO)

Parenje zivotinja i ljudi

No jedan od vodeæih britanskih istraživaèa matiènih stanica prof. ®ivotinje koje ¾ive u stadu ili u jatu do¾ivljavaju stres kada su primorane ¾ivjeti u izolaciji ili kada su stavljene u prevelike grupe u kojima ne mogu prepoznavati druge èlanove. To je tek pocetak,i nismo svesni sta se desava oko nas na polju genetskog inzenjeringa,nanoelektronike,bionike i globalizacije uopste. Administratorima se možete obratiti ovde: online alo. ®ivotinje obièno nisu u stanju odluèiti da promijene pona¹anje, no ljudska biæa imaju inteligenciju pomoæu koje mogu izabrati izmeðu pona¹anja koje nanosi bol drugima i onog koje to ne èini. Znanstvenici tvrde da bi se njihove tehnike mogle upotrijebiti za razvoj embrijskih matiènih stanica kojima bi se mogle lijeèiti brojne trenutno neizljeèive bolesti.

Nächster

Parenje ?ivotinja i ljudi

Parenje zivotinja i ljudi

Ako je Hitler vjerovao u evoluciju, znaèi li to da mi ne bismo trebali vjerovati u evoluciju? Vreme je da se suočite s problemima u odnosu sa voljenom. U slučajevima trovanja različitim opasnim sustancama terapija se određuje u zavisnosti od toga koja je vrsta otrova izazvala bolest. Naprotiv, kada uzmemo u obzir brojne primjere iz svijeta,vidimo da su oni koji ¹tite ¾ivotinje ti kojima se bilo na¹tetilo: Dian Fossey, Chico Mendez, George Adamson i za¹titari parkova u cijelom svijetu se ubijaju ili tuku do smrti zbog njihovog rada sa ¾ivotinjama. Mužjak labuda čak i leži na jajima dok se ne izlegnu mladunci. Za posao vam sada treba dosta strpljenja.

Nächster

Parenja životinja s drugim životinja: Pas parenja smiješno kompilacija Video

Parenje zivotinja i ljudi

A ja mislim da ovo uvek može biti tema za manipulaciju i ispitivanje javnog mnjenja, i to naravno menjajući proporciju procenta istine i mašte ili čak i nekog plana za budućnost, i to uvek prema potrebama cilja koji se želi postići. I dok se pisma koja im ¹alju razne udruge smatraju samo kao interesantna du¾nost tih udruga, pisma od èitatelja i slu¹atelja zajednice mogu biti mnogo uèinkovitija. Zakonitost nije jamstvo za moralnost. John Vyvyan u svom djelu The Dark Face of Science to je ispravno rezimirao: 'Eksperimenti vr¹eni na zatvorenicima bili su brojni i razlièiti, no imali su jednu zajednièku karakteristiku: bili su nastavak ili nadopuna eksperimenata na ¾ivotinjama. Povedite računa o odnosu sa osobom koja vam se dopada. Takva optu¾ba ne samo da nije istinita nego je potpuno apsurdna.

Nächster

PARENJE

Parenje zivotinja i ljudi

Istraživači su uporedili 258 interakcija između jelena i majmuna sa homoseksualnim kontaktom koji je zabeležen između ženki makaka u prošlosti. Američka policija uhapsila je Rubena Čensa Džejmsa Foksa i njegovu ženu Ember Nikol Foks 23 , pod optužbom da su pravili porno filmove sa psima i plasirali ih na internet. Jedna od posledica je depresija koja se ispoljava kod potomaka ukrštenih krvno bliskih životinja. Znanstvenici tvrde da bi se njihove tehnike mogle upotrijebiti za razvoj embrijskih matičnih stanica kojima bi se mogle liječiti brojne trenutno neizlječive bolesti. Taj čin je kod pingvina neka vrsta prosidbe. Odgovor leži u apstinenciji, odnosno mužjak majmuna je toliko oèajan za seksom da mora da ima odnose sa drugim vrstama.

Nächster

Nagon za seksom u životinja i ljudi sličniji nego što se mislilo

Parenje zivotinja i ljudi

Obično serijski monogamni, par se suočava sa podizanjem svojih mladunaca u teškom okruženju. Ne razumem postavku da je opravdano jedino, ako to rade strucnjaci. Biblija propovijeda duboko po¹tovanje prema ¾ivotu; Bog koji ljubi ne bi mogao pomoæi, ali bi bio u¾asnut naèinom na koji se postupa sa ¾ivotinjama. I ¾ivotinje roðene u kavezima takoðer osjeæaju potrebu da se kreæu, da njeguju svoju dlaku ili perje, da prote¾u svoje udove ili krila i da koriste svoje mi¹iæe. Spremni ste da se posvetite svom partneru.

Nächster

Top 5 snimaka seksa životinja i ljudi (VIDEO)

Parenje zivotinja i ljudi

Takođe stalno su u blizini tokom njihovog partnerstva. Ona samo mogu biti sa određenim nedostacima po njih same. U ljudskoj povijesti kao i u prirodi sve je ciklièno. Veoma ste harizmatični i nije vam teško da ostvarite nova ljubavna. Ne dajmo im da nam oduzmu moral,dusu i srce.

Nächster